Catrien Bouman   Tz'oe
Home Ontaarden Het paleis Een sprookje Korte verhalen Auteur
           

Tranendal

Nadat Koning Winter en de IJskoningin ongewild kinderloos bleven, groeide bij de IJskoningin - vanuit een onvervuld verlangen - een behoefte naar schoonheid en vernietiging. De IJskoningin ontbood hierop de beste kunstenaars en verplichtte hen een sierlijke ijsbloem te maken. Met haar scherpe blik vond ze altijd wel ergens een imperfectie waarna ze met haar ijzige adem de sculptuur omver blies en de maker liet onthoofden.
Stiekem verzamelde de huishoudster de brokstukken. Ze repareerde het kunstwerk met tranen die ze liet vanwege zoveel wreedheid en bracht de gehavende ijsbloemen naar een verafgelegen dal, waar familie en vrienden hun omgebrachte geliefden kwamen betreuren.(februari 2012)

(Dit verhaal heeft in februari 2012 een gedeelde 3e prijs gewonnen bij de schrijfwedstrijd van www.schrijvenonline.org
De opdracht was om een verhaal van exact 100 woorden te schrijven (titel niet meegerekend) met als thema; ijsbloemen.
Commentaar van de jury: dit verhaal is mooi gedetailleerd beschreven en heeft een prettige, sprookjesachtige sfeer. Het zou het begin van een lang verhaal kunnen zijn.)

terug...