Catrien Bouman Tz'oe
Home Ontaarden Het paleis Een sprookje Korte verhalen Auteur
  Recensie Cover Bestellen    

Het paleis van de stervenden

Om mensen die geraakt zijn door kanker te ondersteunen bij het maken van keuzes binnen de mogelijkheden van behandelingen is het belangrijk om te weten wie de patiënt is, wat hij wil en wat hij aan kan.
De verhalen uit dit boekje laten zien wat er in een mensenleven losgewoeld kan worden door de ziekte kanker, hoe ingewikkeld communicatie kan worden, hoe relaties kunnen veranderen en hoeveel impact de ziekte heeft op de naasten. Het zijn zes holistische portretten geworden.
Catrien hoopt dat dit boekje, met persoonlijke vertellingen, hulpverleners eraan blijft herinneren dat veranderingen binnen de oncologische zorg tot verbeteringen kunnen leiden, wanneer het verhaal van de patiënt niet uit het oog verloren wordt. Het zijn warme, persoonlijke verhalen, die duidelijk maken dat een eenvoudig gebaar, een bemoedigende blik en vooral een luisterend oor steun biedt in moeilijke tijden.

"Wat kunnen wij voor u beteken", vraagt dokter Siebenga zorgzaam.
"Ik wil naar het paleis van de stervenden", is het korte antwoord.
"Waarheen?", vraagt de arts.
"Het hospice, lang kan het nu niet meer duren dokter. Het verloopt toch niet meer zoals ik het mij had voorgenomen. Ik ben namelijk tot de conclusie gekomen dat er absoluut geen énkel geschikt moment bestaat om onze familie los te laten. Het is zoals het gaat."